Cây lau nhà tự vắt giá rẻ 2 miếng lau

70,000

– Sản phẩm gồm: 1 cây lau nhà tự vắt 2 bông lau
– Màu sắc: Kem