Cây lau nhà tự vắt

118,000

– Sản phẩm gồm: 1 cây lau nhà tự vắt 2 bông lau
– Màu sắc: Đỏ