Chổi bông cỏ quấn

19,000

  • Chổi làm từ bông cỏ
  • Cán chổi quấn bằng nhựa